Siilinjärvi » Kuntainfo » Ajankohtaista » 2017-04-08-Siilinjarvi-pientalomyonteisin-kunta

08.04.2017 | Siilinjärvi on Suomen pientalomyönteisin kunta

Omakotiliitto selvitti yhdessä sidosryhmiensä Hirsitaloteollisuuden ja Pientaloteollisuuden kanssa Suomen pientalomyönteisintä kuntaa. Tutkimus kartoitti, mikä kunta Suomessa on erityisesti asumisen ja rakentamisen kannalta pientaloasukkaalle myönteisin paikka elää, asua ja rakentaa.

Siilinjärvi palkittiin pientalomyönteisimpänä kuntana Oma Koti -messuilla lauantaina 8.4.2017 Helsingissä. Kunta nousi esiin tuloksista kauttaaltaan jokaisessa kuudessa lohkossa.

Siilinjärvi saa kiitosta erityisesti viestinnästä ja tiedottamisesta: kuntaa markkinoidaan vetovoimaisena asuinpaikkana ja Siilinjärvi tiedottaa hyvin tavoitteista, suunnitelmista, toimista ja päätöksistä, jotka koskevat asukkaita. Ylipäätään siilinjärveläiset kokevat, että kunnan kaavoittamien omakotitonttien sijainti on hyvä suhteessa palveluihin ja liikenneyhteyksiin ja että omakotitontteja kaavoitetaan riittävästi ja ne ovat viihtyisiä. Rakentaessa rakennusluvan päätöksen saa nopeasti. Lisäksi kunnallistekniikka (jätehuolto, energiahuolto ja vesihuolto) toimivat hyvin.

Siilinjärven kunnanjohtaja Vesa Lötjönen: ”Kuntastrategiamme painottaa asukkaiden palveluja, väestön kasvua ja moni-puolista asumista. Kunnassamme on viime vuosina panostettu paljon maapolitiikkaan ja kaavoitukseen. Siilinjärvellä löytyy monipuolista asumista niin pientaloissa kuin nykyisin myös enenevässä määrin kerrostaloissa. Tämä tunnustus on jatkumo strategian hyvälle toteutumiselle. Jatkamme kunnan kehittämistä kuntalaisten parhaaksi.” 

Omakotiliiton puheenjohtaja Ari Rehnfors sanoo, että ”tuloksissa näkyy selkeästi Siilinjärven Seudun Omakotiyhdistyksen ja Siilinjärven kunnan hyvä yhteistyö. Kunta on hyvä paikka asua, kun asukkaita ja paikallista omakotiyhdistystä kuullaan. Tämä näkyy myös Siilinjärven Seudun Omakotiyhdistyksen kehittymisessä ja jäsenmäärän kasvussa.” Siilinjärven Seudun Omakotiyhdistys on perustettu vuonna 1996 ja se tarjoaa erilaisia etuja sekä palveluita jäsenilleen. Yhdistys tekee vahvaa yhteistyötä sidosryhmien kanssa aurinkoenergian käytön lisäämiseksi.

Pientaloteollisuuden johtaja Kimmo Rautiainen ja Hirsitaloteollisuuden asiamies Seppo Romppainen korostaa, että kunnat ovat avainasemassa kohtuuhintaisen asumisen edistämisessä ja kannustavatkin kuntia kaavoittamaan pientalotontteja hyville paikoille. Kohtuuhintaiset tontit hyvien kulkuyhteyksien ja palvelujen äärellä ovat kunnan tärkeä vetovoimatekijä myös kasvukeskuksissa.

Lisätietoja:
Suomen Omakotiliitto ry:n puheenjohtaja Ari Rehnfors, puh. 050 324 1214, ari.rehnfors@omakotiliitto.fi
Siilinjärven kunnanjohtaja Vesa Lötjönen, puh. 044 740 1101, vesa.lotjonen@siilinjarvi.fi
Hirsitaloteollisuus ry:n asiamies Seppo Romppainen, puh: 050 376 5901, info@hirsikoti.fi
Pientaloteollisuus PTT ry:n johtaja Kimmo Rautiainen, puh. 0400 381 444, kimmo.rautiainen@rakennusteollisuus.fi