Kuntavaalit

Kuntavaalien 2017 aikataulu

Kuntavaalit järjestetään vuonna 2017 sunnuntaina 9. päivänä huhtikuuta. Siilinjärven kunnanvaltuuston valitaan vaaleissa 43 valtuutettua ja näille varavaltuutettuja 1.6.2017 alkavaksi nelivuotiskaudeksi.

Ennakkoäänestys kotimaassa alkaa keskiviikkona 29.3.2017 ja päättyy 4.4.2017. Koti- ja laitosäänestys tapahtuu ennakkoäänestysaikana. Vaalipäivänä 9.4.2017 voi äänestää vain oman äänestysalueen äänestyspaikalla (merkitty ilmoituskorttiin).

Äänioikeus

Kuntavaaleissa on äänioikeutettu jokainen viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttävä henkilö, joka on

  • Suomen tai muun EU:n jäsenvaltion taikka Islannin tai Norjan kansalainen ja jonka kotikunta kyseinen kunta on 17.2.2017; tai
  • muun valtion kansalainen, jonka kotikunta kyseinen kunta on 17.2.2017 ja jolla on ollut yhtäjaksoisesti kotikunta Suomessa kahden vuoden ajan eli 17.2.2015 lukien.

Lue lisää äänioikeudesta oikeusministeriön vaalisivuilta.

Henkilöllisyyden toteaminen äänestyksessä

Tullessaan äänestämään niin ennakkoäänestykseen kuin vaalipäivän äänestykseen, äänestäjä on velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyydestään. Henkilöllisyystodistukseksi kelpaa voimassa oleva poliisin antama henkilökortti, ajokortti, passi tai kuvallinen Kela-kortti. Jos äänioikeutetulla ei ole äänestyksessä tarvittavaa henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, poliisi myöntää hänelle maksutta väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten. Väliaikaista henkilökorttia haettaessa hakijalla on oltava mukana kaksi poliisin ohjeiden mukaista passivalokuvaa.

Kuntavaalien ehdokasasettelu

Vaalilain 34 §:ssä tarkoitetut ehdokashakemukset ja muut ehdokkaiden asettamista koskevat asiakirjat on vaalilaissa mainittujen asiamiesten annettava keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 28.2.2017 ennen kello 16:00.

Siilinjärven kunnan keskusvaalilautakunnalle tarkoitetut em. asiakirjat ottaa vastaan keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja ja sihteeri kunnantalolla (Kasurilantie 1), kunnanhallituksen kokoushuoneessa maanantaina 27.2.2017 kello 12:00–13:30 ja tiistaina 28.2.2017 kello 14:00–16:00.

Lisätiedot: ehdokasasetteluasiakirjojen jättämiseen liittyvä kuulutus ja oikeusministeriön vaalisivuilta.

Vaalirahoitus

Valtuutetuksi tai varavaltuutetuksi valittujen tulee selvittää vaalirahoituksensa valtiontalouden tarkastusvirastolle. Asiaan liittyviä ohjeita ja lomakkeita löytyy valtiontalouden tarkastusviraston sähköisestä verkkopalvelusta.kmp/kohonent

Kuntavaalit 2017 /
ehdokaslistojen
yhdistelmä

Vaaliasioita kunnassa hoitaa

Siilinjärven keskusvaalilautakunta sijaitsee Siilinjärven kunnantalolla:
Kasurilantie 1,
71800 Siilinjärvi

vaalit(at)siilinjarvi.fi


keskusvaaliltk:n sihteeri,
hallintosiht. Tuula Kohonen
puh. 044 740 1104
tuula.kohonen(at)siilinjarvi.fi