Tietosuoja

Sivulle on koottu osa henkilötietolain mukaisista Siilinjärven kunnan tietosuojaselosteista. Selosteita kartutetaan koko ajan.

Henkilötietolain mukaisesti henkilölle on annettava tieto, jos hänen henkilötietojaan kirjataan johonkin henkilörekisteriin. Henkilötietoja ovat muun muassa nimi- ja osoitetiedot. Lisäksi rekisteröidylle on kerrottava henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta, mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan sekä rekisteröidyn oikeuksista.

Huomaathan, että sähköpostilla ei kannata lähettää luottamuksellisia tai arkaluonteisia tietoja, kuten henkilötunnusta tai pankkitilin numeroa. 

Sosiaali- ja terveyspalvelut
Hoiva- ja vanhuspalvelut
-   Kotihoito
-    Laitoshoito
  - Tehostettu palveluasuminen    
       
         
  Perhe- ja sosiaalipalvelut    
  Aikuissosiaalityö    
  - Kunnan alueelle sijoitetut lapset    
  - Kuntouttava työtoiminta    
  - Lastensuojeluilmoitus    
  - Lastensuojelu    
  - Lastenvalvoja    
  - Toimeentulotuki     
  Tukiasuminen    
  Vammaispalvelu    
  Välitystili     
   -  Kehitysvammapalvelut    
   -  Perheneuvontapalvelut    
  Terveyspalvelut  
- Potilasrekisteri
- Työterveyshuolto
Varhaiskasvatus
  Päivähoito ja esiopetus    
- Sijaisrekisteri
  - Yksityiset perhepäivähoitajat