Kokousajankohdista ja pöytäkirjoista

Kunnan hallintosäännön 7 §:n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä.


Sosiaali- ja terveyslautakunnan pöytäkirjat tarkastetaan kokouksessa ja ne pidetään yleisesti nähtävillä kokousta seuraavana arkipäivänä. Mikäli ko. päivä on pyhäpäivä, nähtävänä pitäminen tapahtuu seuraavana arkipäivänä.

Pöytäkirjat ovat nähtävillä Siilinjärven kunnantalossa (os. Kasurilantie 1), sosiaali- ja terveyslautakunnan sihteerin työhuoneessa (005) kunnanviraston aukioloaikana.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouspöytäkirjat julkaistaan kunnan verkkosivuilla kokouksen päätyttyä, kuitenkin viimeistään kokousta seuraavana arkipäivänä.

Kokousajankohdat kevätkausi 2017

to 26.1. kello 16:00
to 23.2. kello 16:00
to 16.3. kello 16:00
to 27.4. kello 16:00
ke 31.5. kello 16:00


Sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston kokoukset pidetään sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouspäivinä sosiaali- ja terveyslautakunnan kokousten päättymisen jälkeen. Lisäksi tarvittaessa, kiireellisen asian niin vaatiessa, jaosto pitää kokouksen kuukauden toisen viikon torstaina kello 16:30.

Tiedustelut/pöytäkirjanotteet

Lautakunnan sihteeri
Pirkko Martikainen
044 740 2266
pirkko.martikainen(a)
siilinjarvi.fi