Siilinjärvi » Kunta ja päätöksenteko » Lautakunnat » Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunnan toimivaltaan kuuluu:

 • päivähoitolaissa ja -asetuksessa määrätyistä tehtävistä päättäminen
 • perusopetus- ja lukiolaissa tai asetuksessa määrätyistä tehtävistä päättäminen, jos tehtävää ei ole määrätty em. laissa tai toimivaltasäännössä muulle luottamuselimelle tai viranhaltijalle päätettäväksi
 • esiopetuksen ja koulun työpäivistä ja vapaapäivistä päättäminen
 • koulujen johtokuntien jäsenten valitseminen
 • tuntikehyksen sijoittamisesta päättäminen
 • oppilaskuljetuksen periaatteista päättäminen
 • lukioon otettavien oppilaiden määrästä päättäminen
 • koulunkäyntialueista päättäminen
 • tehtäväalueensa avustusten myöntäminen
 • oppilaan erottaminen määräajaksi
 • erityiseen tukeen siirtäminen silloin kun huoltaja vastustaa siirtoa
 • aamu- ja iltapäivätoiminnan periaatteista ja maksuista päättäminen
 • kansalaisopiston opintosuunnitelman hyväksyminen
 • kansalaisopiston opintomaksuperiaatteista ja opintoryhmän koosta päättäminen
 • avustusten myöntäminen tehtäväalueellaan toimiville järjestöille
 • kirjaston aukioloaikaperiaatteista päättäminen
 • kirjaston kokoelmien täydentämistä ja poistamista koskevien perusteiden päättäminen
 • kunnan museotoiminnan toimintaperiaatteista päättäminen.

Yhteystiedot

Siilinjärven kunta
Sivistyslautakunta
PL 5, 71801 Siilinjärvi
Puh. 017 401 111
kirjaamo@siilinjarvi.fi