Valtuustoryhmät


Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 2 §:n mukaan valtuutetut voivat muodostaa valtuustotyöskentelyä varten valtuustoryhmiä. Valtuustoryhmän muodostamisesta, nimestä ja puheenjohtajasta on annettava valtuustolle kirjallinen ilmoitus, joka on kaikkien ryhmään liittyvien valtuutettujen allekirjoitettava. Ilmoitus jätetään valtuuston puheenjohtajalle.


Siilinjärven Keskustan valtuustoryhmä
Puheenjohtaja Merja Rautiainen
merja.rautiainen(a)netti.fi
puh. 040 566 8152

Siilinjärven Sosialidemokraatit ry:n valtuustoryhmä
Puheenjohtaja Jukka Kotimäki
lakisiili(a)dnainternet.net
puh. 044 335 9294

Siilinjärven Kokoomuksen valtuustoryhmä
Puheenjohtaja Riitta Kerkola
kerkola(a)dnainternet.net
puh. 044 561 1126

Perussuomalaisten Siilinjärven valtuustoryhmä
Puheenjohtaja Henri Uljonen
henri.uljonen(a)gmail.com
puh. 044 559 3783

Siilinjärven Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Puheenjohtaja Raija Hassinen
raija.hassinen(a)gmail.com
puh. 044 300 4327

Siilinjärven Vihreiden valtuustoryhmä
Puheenjohtaja Heikki Jääskeläinen
heikki.jaaskelainen(a)dnainternet.net
puh. 0400 847 274

Siilinjärven KD:n valtuustoryhmä
Puheenjohtaja Pekka Kiiski
pekka.kiiski(a)dnainternet.net
puh. 044 531 9697

Ville Kuivalaisen valtuustoryhmä
Puheenjohtaja Ville Kuivalainen
ville.kuivalainen(at)dnainternet.net
puh. 0400 376 807

kmp/tk

Valtuustoryhmien asemasta

Valtuustoryhmä ei ole kunnan toimielin, eikä sille voida siirtää johtosäännöillä tai lailla omaa toimivaltaa tai tehtäviä. Valtuustoryhmän toiminnan ja työskentelyn ei ole myöskään katsottu olevan hallintomenettelyä, johon esteellisyyssääntely ulottuisi.