Siilinjärvi » Kunta ja päätöksenteko » Kunnanvaltuusto

Kunnanvaltuusto

Siilinjärven kunnan ylintä päätösvaltaa käyttää 43-jäseninen valtuusto, jonka jäsenet valitaan joka neljäs vuosi järjestettävillä vaaleilla. Vuosille 2013–2016 valitun valtuuston paikkajakauma on seuraavana.

  • Suomen Keskusta (Kesk.) 17 paikkaa
  • Suomen Sosialidemokraattinen puolue (SDP) 10 paikkaa
  • Kansallinen Kokoomus (Kok.) 6 paikkaa
  • Perussuomalaiset (PS) 4 paikkaa
  • Vasemmistoliitto (Vas.) 3 paikkaa
  • Vihreä liitto (Vihr.) 1 paikka
  • Suomen Kristillisdemokraatit (KD) 1 paikka
  • Ville Kuivalaisen valtuustoryhmä 1 paikka

Naisia valtuutetuista on 20 ja miehiä 23.

Seuraavat kuntavaalit toimitetaan vaalilakiin tehdyn muutoksen perusteella huhtikuussa 2017. Uuden valtuuston toimikausi alkaa kuntalain 15.1 §:n mukaan kesäkuun alusta eli 1.6.2017.

Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista, veroprosentista, maksujen perusteista sekä talousarviosta ja taloussuunnitelmasta. Em. lisäksi valtuusto asettaa palvelualueille toiminnalliset tavoitteet. Se päättää myös kunnan hallinnon rakenteesta sekä lautakuntien ja viranhaltijoiden keskinäisestä toimivallan jaosta. Lisäksi valtuusto valitsee luottamushenkilöt ja kunnanjohtajan. Valtuuston tehtäviin kuuluu myös seurata kunnan asioiden hoitoa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä osavuosikatsausten avulla.

Kunnanjohtaja on läsnä valtuuston kokouksissa ja kokousten sihteerinä/pöytäkirjanpitäjänä toimii hallintosihteeri.
kmp/kohonent

Yhteystiedot

Siilinjärven kunta
Kunnanvaltuusto
PL 5, 71801 Siilinjärvi
kirjaamo@siilinjarvi.fi
puh. 017 401 111

Puheenjohtajisto

Puheenjohtaja
Erkko Nykänen (kesk.)
erkko.nykanen(a)gmail.com

I varapuheenjohtaja
Tuomo Snellman (kok.)
tuomo.snellman(a)
vanhasatanen.fi

II varapuheenjohtaja
Pirjo Niemitz (sd.)

Valtuuston sihteeri

Hallintosihteeri
Tuula Kohonen
puh. 044 740 1104
tuula.kohonen(a)siilinjarvi.fi

Luottamushenkilöille

Erillismatkojen
matka- ja palkkiolasku