Siilinjärven kunnanjohtajana toimii
FM Vesa Lötjönen.

Kunnanjohtajan tehtävänä on johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa sekä muuta palvelutuotannon kehittämistä ja omistajapolitiikkaa. Kunnanjohtajan tehtäväalueita ovat lisäksi kunnan edunvalvonta sekä maakunnallinen ja seudullinen yhteistyö ja väestön turvallisuuteen ja suojeluun liittyvät tehtävät poikkeusoloissa.

Kunnanjohtaja on palvelualuepäälliköiksi määrättyjen johtavien viranhaltijoiden, hallintosihteerin, yritysasiamiehen, henkilöstöpäällikön, kaavoituspäällikön ja maankäyttöinsinöörin esimies.

Kunnanjohtaja toimii kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti konserni- ja maankäyttöpalvelut -palvelualueen palvelualuepäällikkönä.


Kunnanjohtajan toimivaltaan toimivaltasäännön mukaan kuuluu

 • kunnanhallitukselle osoitettujen tavanomaisten avustushakemusten hyväksyminen edellytyksellä, että avustuksiin on varattu määrärahaa
 • kunnan edustustilaisuuksista päättäminen
 • kunnan viestinnän (ml. koko kunnan markkinointiviestintä) operatiivinen johtaminen
 • kunnan johtoryhmän asettaminen
 • monialaisten tai muuten merkittävien työryhmien asettaminen
 • maankäyttösopimusten hyväksyminen kunnanhallituksen hyväksymän yleisohjeen mukaisesti
 • rakennuspaikkojen luovuttamisesta päättäminen pois lukien omakotirakennuspaikat
 • olevan maanvuokrasopimuksen jatkamisesta/uudistamisesta päättäminen sekä sellaisen lunastamista koskevan kauppakirjan hyväksyminen pois lukien omakotirakennuspaikat
 • pankkitilien käyttöoikeuksien myöntäminen.

Kunnanjohtajan sijaisena toimii talousjohtaja.kmp/tk

Yhteystiedot

Kunnanjohtaja
Vesa Lötjönen
puh. 044 7401101


Kunnanjohtajan sihteerin
tehtäviä hoitaa

hallintosihteeri
Tuula Kohonen
puh. 044 7401104

Sähköposti:
etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi

Kunnan johtoryhmä

 • Lötjönen Vesa (pj.)
  kunnanjohtaja
 • Antikainen Johanna
  henkilöstöpäällikkö
 • Kainulainen Ari
  tekninen johtaja
 • Kantanen Kati
  sosiaali- ja terveysjohtaja
 • Kohonen Tuula
  hallintosihteeri
 • Mustonen Kari
  sivistystoimenjohtaja
 • Takkinen Pekka
  talousjohtaja
 • Sutinen Pekka
  henkilöstöjärj. edustaja

Organisaatio ja toimivalta