Kunnanhallituksen kokousajankohdista ja pöytäkirjoista

Yleistä kunnanhallituksen kokouksista

Kunnanhallituksen kokoukset ovat suljettuja.

Kunnanhallitus kokoontuu päättäminään aikoina ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä.

Kunnanhallituksen esityslistat ja pöytäkirjat

Kunnanhallituksen pöytäkirjat tarkastetaan heti kokouksen päättymisen jälkeen, kuitenkin viimeistään kokousviikon torstaina. Pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä kunnantalossa, arkistonhoitajan työhuoneessa (osoitteessa Kasurilantie 1) tarkastamispäivää seuraavana arkipäivänä kunnanviraston aukioloajan eli kello 8.00–15:45.

Kunnanhallituksen esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan kunnan verkkosivuilla ja ne ovat luettavissa kohdassa "Esityslistat ja pöytäkirjat". Esityslistat julkaistaan viimeistään kokousta edeltävän viikon keskiviikkona. Pöytäkirjat julkaistaan heti kokouksen päättymisen jälkeen tai viimeistään kokousta seuraavana arkipäivänä.

Pöytäkirjanotteita kunnanhallituksen päätöksistä voi pyytää kunnan kirjaamosta (ks. yhteystiedot jäljempänä). Asianosaisille (henkilöille ja tahoille, joiden oikeutta, velvollisuutta tai etuutta on käsitelty) lähetetään pöytäkirjanote automaattisesti kunnan kirjaamon toimesta.

Pöytäkirjanotteet / tiedustelut:
Siilinjärven kunta
Kirjaamo
Kasurilantie 1
PL 5, 71801 Siilinjärvi
puh. 044 740 1110
kirjaamo@siilinjarvi.fi
kmp/kohonent

Kokoukset/kevätkausi 2017

ma 16.1. kello 14
ma 30.1. kello 14
ma 13.2. kello 14
ma 27.2. kello 14
ma 13.3. kello 14
ma 27.3. kello 14
ma 10.4. kello 14
ti 2.5. kello 14
ma 15.5. kello 14
ma 29.5. kello 14
ma 19.6. kello 14 (uusi kh)

muutokset mahdollisia