Kunnanhallitus

 

Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja talouden hoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta ja täytäntöönpanosta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja tekee kunnan puolesta sopimukset, jollei toisin ole määrätty.

Kunnanhallituksen keskeisiä tehtäviä em. lisäksi ovat

 • kunnan palvelutoimintojen, hallinnon ja henkilöstön kehittäminen ja yhteensovittaminen
 • strategisen suunnittelun ohjaaminen
 • maankäytön suunnittelun ohjaaminen
 • elinkeinopolitiikan ohjaaminen
 • sidosryhmäsuhteiden ja viestinnän ohjaaminen.

Kunnanhallitus kokoontuu keskimäärin joka toinen maanantai lukuun ottamatta kesäaikaa, jolloin kokouksia on harvemmin. Kunnanhallituksen kokoukset eivät ole julkisia.

Kunnanjohtaja toimii esittelijänä kunnanhallitukseen nähden, ja hallituksen sihteerinä/kokousten pöytäkirjanpitäjänä toimii hallintosihteeri.kmp/tk

Yhteystiedot

Siilinjärven kunta
Kunnanhallitus
PL 5, 71801 Siilinjärvi
kirjaamo@siilinjarvi.fi
puh. 017 401 111

Puheenjohtajisto

 • Puheenjohtaja
  Erkko Nykänen
  (kesk.)


 • I varapuheenjohtaja
  Merja Oksman 
  (kok.)
  merja_oksman(a)hotmail.com


 • II varapuheenjohtaja 6/2017-5/2019
  Risto Daavitsainen
  (sd.)

 • II varapuheenjohtaja 6/2019-5/2021
  Tarja Korhonen
  (sd.)
  tarja.korhonen(a)realia.fiPöytäkirjanpitäjä/sihteeri

Hallintosihteeri
Tuula Kohonen
puh. 044 740 1104
tuula.kohonen(a)siilinjarvi.fi

Luottamushenkilöille

Erillismatkojen
matka- ja palkkiolasku