Kunnanhallitus

 

Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja talouden hoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta ja täytäntöönpanosta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja tekee kunnan puolesta sopimukset, jollei toisin ole määrätty.

Kunnanhallituksen keskeisiä tehtäviä em. lisäksi ovat

 • kunnan palvelutoimintojen, hallinnon ja henkilöstön kehittäminen ja yhteensovittaminen
 • strategisen suunnittelun ohjaaminen
 • maankäytön suunnittelun ohjaaminen
 • elinkeinopolitiikan ohjaaminen
 • sidosryhmäsuhteiden ja viestinnän ohjaaminen.

Kunnanhallitus kokoontuu keskimäärin joka toinen maanantai lukuun ottamatta kesäaikaa, jolloin kokouksia on harvemmin. Kunnanhallituksen kokoukset eivät ole julkisia.

Kunnanhallituksessa on yhdeksän jäsentä, joista neljä keskustasta, kaksi sosialidemokraateista, yksi kokoomuksesta, yksi perussuomalaisista ja yksi vasemmistoliitosta.


Kunnanjohtaja toimii esittelijänä kunnanhallitukseen nähden, ja hallituksen sihteerinä/kokousten pöytäkirjanpitäjänä toimii hallintosihteeri.kmp/tk

Yhteystiedot

Siilinjärven kunta
Kunnanhallitus
PL 5, 71801 Siilinjärvi
kirjaamo@siilinjarvi.fi
puh. 017 401 111

Puheenjohtajisto

 • Puheenjohtaja
  Ilmari Hartikainen
  (kesk.)
  ilmari.hartikainen(a)gmail.com
  puh. 0500 755 550

 • I varapuheenjohtaja
  Tomi Toivanen
  (kok.)
  tomitoivanen(a)dnainternet.net
  puh. 050 517 3249


 • II varapuheenjohtaja
  Tarja Korhonen
   (sd.)
  tarja.korhonen(a)realia.fi
  puh. 044 540 0580

Pöytäkirjanpitäjä/sihteeri

Hallintosihteeri
Tuula Kohonen
puh. 044 740 1104
tuula.kohonen(a)siilinjarvi.fi

Luottamushenkilöille

Erillismatkojen
matka- ja palkkiolasku