Siilinjärvi » Kunta ja päätöksenteko » Johtosäännöt ja ohjeet

Johtosäännöt ja ohjeet

Valtuuston hyväksymät johtosäännöt määräävät viranomaisten toimivallan jaosta ja tehtävistä.

Valtuusto siirtää johtosäännöillä päätösvaltaansa kunnallisille toimielimille, luottamushenkilöille ja viranhaltijoille.

Samalla valtuusto voi antaa viranomaiselle oikeuden siirtää eli delegoida sille siirrettyä toimivaltaa edelleen. Toimivallan edelleen siirtämisestä on määräykset aina johtosäännöissä.

Oikealla linkit kunnan johtosääntöihin.

Yhteistoiminta-alueiden johtosääntöjä noudatetaan ensisijaisina niissä tapauksissa, jos peruskunnan johtosäännöt ovat ristiriidassa niiden kanssa.