Siilinjärvi » Jynkänniemen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan 4.7.2014 nro 54/2014/1 lupamääräyksessä 2 jätevesien käsittelyn tehostamiseksi annetun määräajan pidentäminen

01.03.2018 | Jynkänniemen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan 4.7.2014 nro 54/2014/1 lupamääräyksessä 2 jätevesien käsittelyn tehostamiseksi annetun määräajan pidentäminen

Kuulutus / Hakemusasiakirjojen nähtävillä pito /  Jynkänniemen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan 4.7.2014 nro 54/2014/1 lupamääräyksessä 2 jätevesien käsittelyn tehostamiseksi annetun määräajan pidentäminen