Siilinjärvi » Jättiputken ja -palsamin hävittämisvastuista

05.07.2017 | Jättiputken ja -palsamin hävittämisvastuista

Muutettu 6.7.2017

Jättiputki ja jättipalsami ovat levinneet myös Siilinjärvelle. Molemmat ovat kookkaita, helposti leviäviä vieraslajeja Suomen luonnossa. Pelloilla, pientareilla ja metsissä ne syrjäyttävät alkuperäisiä kasvilajeja. Tämän vuoksi niiden leviämistä on tarpeen estää. 

Jättiputken ja -palsamin hävittäminen ja niiden leviämisen rajoittaminen kuuluu vieraslajilain mukaan kiinteistön omistajalle tai haltijalle, joka on päästänyt vieraslajin luontoon. Jos haitallisen vieraslajin esiintymä kiinteistöllä on seurausta lajin luonnollisesta tai muutoin tahattomasta leviämisestä eikä kiinteistönomistajan tarkoituksellisesta toiminnasta, on kiinteistön omistajan tai haltijan huolehdittava kohtuullisista toimenpiteistä kiinteistöllä esiintyvän vieraslajin hävittämiseksi tai sen leviämisen rajoittamiseksi, jos haitallisen vieraslajin esiintymästä tai sen leviämisestä voi aiheutua merkittävää vahinkoa luonnon monimuotoisuudelle taikka vaaraa terveydelle tai turvallisuudelle. Kunta hävittää vieraslajeja omistamiltaan kiinteistöiltä.

Kesän edetessä niin jättiputken kuin jättipalsaminkin torjunnassa on tärkeää estää kasvien siementäminen. Jättiputkella tämä tehdään katkaisemalla kukinto ja polttamalla se. Pienehkön kasvuston voi peittää mustalla, paksulla, valoa läpäisemättömällä muovilla (esim. katemuovilla). Peittäminen näivettää kasvit eikä päästä siemeniä itämään maaperässä. Jättiputkien tuhoamisessa on käytettävä suojavaatetusta sekä hengitys- ja silmäsuojaimia, sillä kasvineste aiheuttaa iholla palovamman kaltaisia vaurioita auringonvalon kanssa reagoidessaan. Jättiputkikasvustojen hävittäminen tulisikin tehdä pilvisellä säällä. Herkät ihmiset voivat saada hengenahdistusta ja allergisia oireita jo kasvuston lähellä oleskelusta.

Pienet jättipalsamikasvustot on helpointa hävittää kitkemällä kasvit yksitellen pois mahdollisimman varhain ennen siementen kypsymistä. Laajat esiintymät voi niittää mahdollisimman läheltä maanpintaa 2–3 kertaa kesän aikana.

Jättiputki ja -palsami leviävät, kun puutarhajätteitä viedään lähivirkistysalueille ja -metsiin. Vieraskasveja sisältävä puutarhajäte pitäisi mädättää suljetussa jätesäkissä ennen kompostointia tai sijoittamista sekajäteastiaan.

Vieraslajit.fi -sivustolla on lisätietoa jättiputkesta ja -palsamista sekä muista vieraslajeista. Sivuston kautta voi myös ilmoittaa vieraslajihavainnoista.

Lisätietoja saa ympäristönsuojelupäällikkö Arja Saarelaiselta, puhelin 044 740 1421, sähköposti ymparistonsuojelu@siilinjarvi.fi.