Siilinjärvi » Hoiva- ja vanhuspalvelut » Odotusajat palveluihin

Odotusajat palveluihin

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (§26) edellyttää, että kunnan on julkaistava ainakin puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut.

Odotusajalla tarkoitetaan sitä keskimääräistä aikaa, joka on kulunut hakemuksen jättämisestä siihen, kun iäkäs henkilö on tosiasiallisesti saanut hakemansa palvelut.

Taulukko: Odotusajat keskeisten sosiaalipalveluiden osalta v. 2017

Odotusaika hakemuksen saapumisesta palvelun alkamiseen

 Palvelu

 1.1. -

30.6.2017

 1.7. - 31.12.2017
Kotihoito Palvelutarpeen mukaisesti  1-3 vrk, kiireellisissä tapauksissa välittömästi Palvelutarpeen mukaisesti  1-3 vrk, kiireellisissä tapauksissa välittömästi

Kotihoidon tukipalvelut:

  • ateriapalvelut
  • turvapuhelinpalvelut 


1 vrk (ma-pe)
1 - 4 vrk


1 vrk (ma-pe)
1 - 4 vrk


Vanhusten päivätoiminta

 0 - 1 kk  0 - 1 kk
Lyhytaikais- eli intervallihoito Pääsääntöisesti ei jonotusaikaa Pääsääntöisesti ei jonotusaikaa
Tehostettu palveluasuminen  32 vrk  48 vrk
Omaishoidontuki Hakemukset käsitellään kuukausittain. Etuus alkaa seuraavan kk:n alusta hakemuksen saapumisesta.
Hakemukset käsitellään kuukausittain. Etuus alkaa seuraavan kk:n alusta hakemuksen saapumisesta.
Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu
Hakemukset käsitellään kuukausittain. Etuus alkaa seuraavan kk:n alusta hakemuksen saapumisesta.

Hakemukset käsitellään kuukausittain. Etuus alkaa seuraavan kk:n alusta hakemuksen saapumisesta.