Kotihoito

Kotihoidon tarkoituksena on neuvonnan, ohjauksen, hoidon toteutuksen sekä kuntouttavan työotteen avulla turvata omassa kodissaan asuvien asiakkaiden tarvitsemat hoito, hoiva ja huolenpitopalvelut parhaalla mahdollisella tavalla kotihoidon voimavarojen puitteissa.

Asiakas, mahdollisesti asiakkaan omaiset ja kotihoidon henkilökunta yhdessä laativat hoito- ja palvelusuunnitelman, joka sisältää riittävät, oikea-aikaiset ja mahdollisimman pitkälle asiakkaan tarpeita vastaavat palvelut. Palvelu- ja hoitosuunnitelmaa tarkistetaan tarvittaessa tai vähintään kerran vuodessa. Suunnitelman tarkistuksessa kotihoito voi jatkua ennallaan tai sitä voidaan lisätä, vähentää tai se voidaan lopettaa.

Kotihoito voi olla joko tilapäistä tai säännöllistä. Tilapäisellä kotihoidolla tarkoitetaan harvemmin kuin kerran viikossa tapahtuvaa hoitoa ja palvelua. Säännöllisellä kotihoidolla tarkoitetaan vähintään kerran viikossa toteutuvaa jatkuvaluonteista kotihoidon antamaa palvelua asiakkaan kotiin.

Yhteystiedot

Eteläinen alue:

Hanne Pirinen
sairaanhoitaja
puh. 044 740 1626

Tiina Pirskanen
puh. 044 740 1630


Kirsi Weisel
sairaanhoitaja
puh. 044 740 2406

Pohjoinen alue:

Sari Heimonen
sairaanhoitaja
puh. 044 740 2647

Heidi Marttila
sairaanhoitaja
puh. 044 740 1627

Eija Koivisto
sairaanhoitaja
044 740 2662

Sähköposti:
etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi