Siilinjärvi » Hoiva- ja vanhuspalvelut

Hoiva- ja vanhuspalvelut

Hoiva- ja vanhuspalvelut muodostuvat tuki- ja ohjauspalveluista, kotihoidosta, päivätoiminnasta sekä asumispalveluista. Lisäksi hoiva- ja vanhuspalveluiden alueella ovat omaishoidontuki ja sosiaalihuoltolain mukaiset pitkäaikaiset asumispalveluiden ostopalvelusijoitukset.

Hoiva- ja vanhuspalveluiden toiminnan lähtökohtana on tarjota ikääntyvälle väestölle lakiin pohjautuvat ja kunnan päättämät palvelut, joita annetaan laadittujen kriteerien perusteella silloin, kun fyysinen, psyykkinen tai sosiaalinen tilanne vaatii. Palveluilla turvataan ikääntyvälle väestölle heidän tarvitsemansa hoiva ja hoito, tuetaan ikääntyvien kuntalaisten oikeutta hyvään elämään ja huolehditaan heidän toimintakykynsä ylläpitämisestä.

Hoiva- ja vanhuspalveluiden tavoitteena on edistää ikääntyvän väestön itsenäistä selviytymistä arkitoiminnoissa sekä mahdollistaa täysipainoinen ja turvallinen elämä. Lisäksi tavoitteena on tukea ikääntyvien kotona asumista niin kauan kuin se ihmisarvoa kunnioittaen on tarkoituksenmukaista vanhuspalveluiden voimavarojen puitteissa. Tarkoituksenmukaisuuden arvioinnissa käytetään perustana asiakasturvallisuutta, hoidon jatkuvuutta ja taloudellisuutta.

Hoiva- ja vanhuspalveluissa ikääntyville suunnatut palvelut järjestetään tarve- ja voimavaralähtöisyyteen perustuen yhteistyössä ikääntyvän, hänen läheistensä ja eri toimijoiden kanssa. Peruslähtökohtana ovat jokaisen ikääntyvän yksilölliset tarpeet, toiveet ja arvostukset, jotka heijastavat hänen ainutkertaista elämänhistoriaansa tapoineen ja tottumuksineen.

Hoiva- ja vanhuspalveluissa lähtökohtaisesti painotetaan ikääntyvän ihmisarvon ja autonomian kunnioittamista, oikeudenmukaisuutta ja osallistumista. Ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan työn onnistumisessa on ratkaisevaa ikääntyvän omat terveyttä edistävät valinnat ja elämäntapa.


Käyntiosoite:
Isoharjantie 6, rak. S1, 3 krs.
71800 SiilinjärviTutustu esitteeseemme

Yhteystiedot

Marja Kavilo
vs.hoito- ja vanhustyön johtaja
puh. 044 740 1957

Seija Leppänen
vs.vanhustyön asiantuntija
puh. 044 740 2818

Tarja Ruuskanen
toimistosihteeri
hallinto
puh. 044 740 2262

Arja Puurunen
toimistosihteeri
laskutus
puh. 044 740 1643

Sähköposti:
etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi

Linkit