Kotiutushoito

Kotiutushoidon toiminnan keskeisenä tehtäväalueena on suunnitella ja koordinoida asiakkaan sairaalasta kotiutuminen. Toiminnan tavoitteena on luoda asiakkaalle hyvä ja turvallinen lähtökohta kotona selviytymiselle sekä mahdollistaa kotona asuminen mahdollisimman pitkään ja turvallisesti.

Kotiutushoitaja toimii yhteyshenkilönä kotiuttavan tahon (erikoissairaanhoidon, hoito- ja vanhuspalveluiden eri yksiköiden) sekä jatkohoitopaikan välillä. Kotiutushoitaja osallistuu kotiuttamisen valmisteluun ja tarvittavien apujen järjestelyyn yhteistyössä asiakkaan hoitoon osallistuvien tahojen kanssa. Mikäli kotiutuminen vaatii kokonaan uusia palveluja tai laajoja järjestelyjä, järjestetään jatkohoitoneuvottelu yleensä kotiutushoitajan johdolla. Tarvittaessa kotiutumisen tukena käytetään intervalliyksikköä.

Kotiutushoitajan tehtäviin kuuluu palvelutarpeenarviointi sairaalasta kotiutuville asiakkaille, kotiutumista tukevat kotikäynnit sekä neuvonta- ja palveluohjaus. Kotiutushoitaja tekee moniammatillista yhteistyötä asiakkaan hoitoon osallistuvien tahojen välillä. Tavoitteena on varmistaa palvelusta toiseen siirtyvän kuntalaisen saumattomien palveluketjujen syntyminen ja kehittyminen.

Yhteystiedot

Ann-Maria Tuovinen
vs. kotiutushoitaja
puh. 044 740 1646

Sähköposti:
etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi