LuopumistukiLuopumistuen tavoitteena on maatilojen rakenteen kehittäminen edistämällä sukupolvenvaihdoksia ja luovuttamisia lisämaaksi.

Luopumistuki turvaa maatalousyrittäjän toimeentuloa ennen vanhuuseläkeikää silloin, kun yrittäjä toteuttaa sukupolvenvaihdoksen tai luovuttaa pellot lisämaaksi.Viljelijä

Viljelijä voi saada luopumistuen luovuttamalla pellot ja tuotantorakennukset sukupolvenvaihdoksessa tilanpitoa jatkavalle. Luopuminen voi myös tapahtua myymällä tai vuokraamalla pellot lisämaaksi toiselle viljelijälle.


Etukäteispäätös

Luopumistuesta on aina ennen luopumista haettava etukäteispäätös luonnosluovutuskirjan perusteella. Etukäteispäätös on voimassa 12 kuukautta. Hakemuksen voi tehdä vuotta ennen varsinaista luopumisikää.

Hakemus 

Saat lisätietoja myös Melan asiakaspalvelusta, puh. 029 435 2650. Voit myös hakea Melan internetsivuilta hakemuslomakkeen, täyttää ja tulostaa sen.

Sydän-Savon maaseutupalvelun alueella Mela-asiamiehen tehtäviä hoitavat:

Pirkko Halttunen (Kuopio, Rautavaara, Siilinjärvi)
puh: 029 435 2668
sähköposti: pirkko.halttunen@mela.fi

Laura Föhr (Kaavi, Tuusniemi, Leppävirta, Rautalampi, Suonenjoki, Tervo, Varkaus, Vesanto)
puh: 029 435 2628
sähköposti: laura.fohr@mela.fi

Hyödyllisiä linkkejä