Siilinjärvi » Yrittäminen » Siilinjärven maaseutu » Siilinjärven maaseutuohjelma

Siilinjärven maaseutuohjelma

Kunnanhallitus on 18.5.2009 kokouksessaan hyväksynyt Siilinjärven maaseutuohjelman (pdf-dokumentti).

Maaseutuohjelman laadinnan tavoitteena oli

  • uudistaa maaseutualueiden tavoitteita ja kehittämisen periaatteita
  • laatia yleisluontoinen periaateohjelma, joka huomioidaan myös eri palvelualueiden suunnittelussa ja toiminnassa
  • luoda kylien samoin kuin taajamien lievealueiden rakentamiselle periaatteita
  • aktivoida kyläsuunnittelua
  • työskennellä monipuolisilla työmenetelmillä
  • kartoittaa tietoja ja mielipiteitä tarpeellisessa laajuudessa ja turvata kylien osallistuminen.

Ohjelman laadinnalle asetetut tavoitteet saavutettiin. Kuitenkin maaseudun asuntorakentamisen periaatteiden linjaamisessa päästiin vasta alkukeskusteluun. Periaatteiden luominen siirtyy laadittavan yleiskaavan yhteydessä tapahtuvaksi.