Siilinjärvi » Yrittäminen » Siilinjärven maaseutu » Kylät » Kylien kotisivuja ja kyläsuunnitelmia

Kylien kotisivuja ja kyläsuunnitelmia

Siilinjärvellä toimii nykyisin 12 kylätoimikuntaa tai -yhdistystä. Näistä kaksi toimii taajama-alueella ja loput varsinaisella maaseutualueella. Parilla kylällä kylätoiminnasta vastaa nuorisoseura. Kylätoiminnan avulla edistetään kylän yhteisiä tärkeitä asioita ja organisoidaan yhteisiä tapahtumia.

Kunta on mukana Kehittämisyhdistys Kalakukko ry:ssä, joka toteuttaa Leader-rahoitteisia maaseudun kehittämishankkeita. Kalakukko ry:hyn liittyminen aktivoi tuntuvasti Siilinjärvelläkin kylätoimintaa. Vuonna 2009 hyväksytyssä Siilinjärven maaseudun kehittämisohjelmassa asetettiin maaseutua ja kylätoimintaa koskevia tavoitteita ja kehittämistoimenpiteitä.

Viime vuosina laadittuja kyläsuunnitelmia on 8 kappaletta ja muutamia on parhaillaan laadittavana. Oma kotisivu on niillä kylillä, joilla on tuore kyläsuunnitelmakin.

Siilinjärven kunta maksaa vuosittain toiminta-avustusta aktiiviselle kylätoimikunnalle/-yhdistykselle. Vapaamuotoiset hakemukset toimitetaan syyskuun loppuun mennessä maaseututoimistoon. Hakemuksen liitteenä tulee olla toimintakertomus tai muu vastaava.

Kotisivut/kyläsuunnitelmat

Jännevirta-Rissala 
Kotisivut   
Kyläsuunnitelma 

Kasurila  
Kyläsuunnitelma  

Kehvo-Väänälänranta  
Kyläsuunnitelma

Koivusaari  
Kyläsuunnitelma 

Kolmisoppi  
Kotisivut   
Kyläsuunnitelma

Kumpunen  
Kotisivut  
Kyläsuunnitelma

Kuuslahti  
Kotisivut   
Kyläsuunnitelma  
Rakennuspaikkaselvitys  

Räimä   
Kyläsuunnitelma

Toivala  
Kotisivut  
Kyläsuunnitelma

Vuorela
Kotisivut  
Kyläsuunnitelma