Siilinjärvi » Yrittäminen » Rahoitus

Rahoitus

Siilinjärvi kuuluu EU:n rakennerahastokauden 2014-2020 ajan  1-tukialueeseen. Käytännössä se merkitsee, että yritykset voivat saada suurimmat mahdolliset tuet.

Kestävää kasvua ja työtä 2014−2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelma sisältää sekä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) toimenpiteet. Rahoitusta on haettava ennen hankkeen käynnistämistä.

Pohjois-Savon maakuntaojelma

Itä-Suomessa on useita yhteisiä kehittämiskohteita, mutta kussakin maakunnassa on omat painotuksensa. Pohjois-Savon maakunnan kehittämisessä on neljä tärkeää osa-aluetta 1) alueen talouden uudistuminen, 2) työvoiman riittävyys ja osaaminen, 3) hyvinvointipalvelut ja hyvinvointi sekä 4) toimiva ja taloudellinen palvelu- ja kuntarakenne sekä saavutettavuus. Rakennerahastovaroja on käytettävissä vuosina 2014-2020 yhteensä 149,1 milj. euroa. Kansallisen vastinrahan kanssa käytettävissä on siten yhteensä n. 300 milj. euroa.

Lisätietoja Pohjois-Savon ELY-keskuksesta http://urly.fi/kcv