Kartat ja paikkatiedot

Kaavan pohjakartta

Kunnallishallinnon omista karttatuotteista tärkein on kunnan kantakartta. Sen on täytettävä kaavoitusmittausasetuksen ja maanmittauslaitoksen maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 206 §:n 3 momentin nojalla antamien kaavoitusmittausohjeiden vaatimukset. Kaavoitusmittausohjeet sisältävät kaavoitusmittauksen teknistä suorittamista koskevia määräyksiä ja suosituksia. Näitä mittausohjeita täydentää karttakohteiden mallinnusta ja esitystapaa koskeva Karttakohdemalli, joka on esitetty Maanmittauslaitoksen julkaisussa n:o 85 Kaavan pohjakartta 1997.

Kaavoituksen lisäksi kaavoitusmittauksella kerättyjä maastotietoja sekä niistä laadittuja karttoja ja muita tuotteita käytetään yleisimmin kuntien teknisessä suunnittelussa sekä kiinteistötoimituksissa.

Siilinjärven kunnan kantakartasto on varsin kattava käsittäen kaava-alueet ja suurimmat taajamat sekä niiden lähialueet. Yhteensä kartaston pinta-ala on n. 128 km2. Suurin osa kartoitusmittakaavoista on 1:1000. Hamula ja Jännevirta on kartoitettu 1:2000 sekä Kuuslahti ja Pöljä 1:5000 mittakaavaan.Vektorikarttaa pyritään pitämään jatkuvasti ajantasalla maastomittauksilla ja stereokartoituksella.

Lähes koko kantakartasto on digitoitu numeeriseen muotoon, joten siitä on tilattavissa vektorimuotoista digitaalista aineistoa. Kaavan pohjakarttaa on saatavana myös piirturitulosteina.

Kunnan laatiman ja ylläpitämän kaavan pohjakartan ajantasaistuksen teknisestä suorittamisesta vastaa stereokartoittaja Tarja Risto, puhelin 044 740 1406.

Opaskartta

Kunnan opaskartat kattavat koko kunnan alueen. Kunnan alueelta on laadittu erilliset opaskartat taajamista, Kirkonkylä ja Toivala-Vuorela sekä maaseutualueesta. Karttoja on mahdollista ostaa karttatulosteina tai numeerisessa muodossa. Opaskartta on katseltavissa myös Siilinjärven Internet-karttapalvelussa.

Teemakartat

Mittaustoimistossa valmistetaan teemakarttoja tilauksesta asiakkaille tarpeen mukaan esimerkiksi www-sivuille tai tapahtumiin liittyviä karttoja. Aineistojen käyttöön erilaisissa painotuotteissa tai internetissä edellyttää julkaisulupaa.
 
 

Aineistotiedustelut

Numeeriset paikkatietoaineistot ja
teemakartat
paikkatietoinsinööri
Juhani Heiskanen
puh. 044 740 1432

paikkatietoteknikko
Pekka Tuominen
puh. 044 740 1411

Rakentajan kartta-aineistot
kartoittaja
Risto Pääkkönen
puh. 044 740 1417

Kaavan pohjakartta
stereokartoittaja
Tarja Risto
puh. 044 740 1406

Opaskartta
tonttisihteeri
Tarja Kuvaja
puh. 044 740 1407

Sähköposti:
etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi

Muualla verkossa

Paikkatietoikkuna

Maa- ja metsätalousministeriö:
Maanmittaus ja paikkatiedot