Kartat ja paikkatiedot

Kantakartta

Kunnallishallinnon omista karttatuotteista tärkein on kunnan kantakartta. Se on maastoa kuvaava peruspaikkatietoaineisto, jota voidaan käyttää erilaisten suunnitelma- ja teemakarttojen tuottamiseen, asemapiirroksen pohjakarttana, ja siitä tuotetaan asemakaavan pohjakartta. Kantakartta käsittää Siilinjärvellä kaava-alueet ja suurimmat taajamat sekä niiden lähialueet. Kantakarttaa pidetään yllä jatkuvasti painopisteen suuntautuessa kulloinkin kaavoitusohjelmassa esitetyille suunnittelualueille.

Asemakaavan pohjakartta

Ennen asemakaavan laatimista kantakartta ajantasaistetaan kaavan alueelta asemakaavan pohjakartalle asetettujen vaatimusten mukaisesti. Kaavan pohjakartan laatimista ohjaa Maankäyttö- ja rakennuslaki sekä Julkisen tietohallinnon neuvottelukunnan (JUHTA) antama suositus JHS 185. Kaavan laatimisprosessin aikana kantakartta vahvistuu kyseisen kaavan pohjakartaksi siten, että kaavoitusmittauksen valvoja hyväksyy sen tekemällä hyväksymismerkinnän asemakaavakarttaan.

Opaskartta

Kunnan opaskartat kattavat koko kunnan alueen. Kunnan alueelta on laadittu erilliset opaskartat taajamista, Kirkonkylä ja Toivala-Vuorela sekä maaseutualueesta. Karttoja on mahdollista ostaa karttatulosteina tai numeerisessa muodossa. Opaskartta on katseltavissa myös Siilinjärven Internet-karttapalvelussa.

Teemakartat

Mittaustoimistossa valmistetaan teemakarttoja tilauksesta asiakkaille tarpeen mukaan esimerkiksi www-sivuille tai tapahtumiin liittyviä karttoja. Aineistojen käyttöön erilaisissa painotuotteissa tai internetissä edellyttää julkaisulupaa.
 
 

Aineistotiedustelut

Numeeriset paikkatietoaineistot ja
teemakartat
paikkatietoinsinööri
Juhani Heiskanen
puh. 044 740 1432

paikkatietoteknikko
Pekka Tuominen
puh. 044 740 1411

Rakentajan kartta-aineistot
kartoittaja
Risto Pääkkönen
puh. 044 740 1417

Kaavan pohjakartta
stereokartoittaja
Tarja Risto
puh. 044 740 1406

Opaskartta
tonttisihteeri
Tarja Kuvaja
puh. 044 740 1407

Sähköposti:
etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi

Muualla verkossa

Paikkatietoikkuna

Maa- ja metsätalousministeriö:
Maanmittaus ja paikkatiedot