Siilinjärvi » Asuminen ja rakentaminen » Kaavoitus » Yleiskaavat » Vireillä olevat yleiskaavat

Vireillä olevat yleiskaavat

KEHVO-VÄÄNÄLÄNRANTA RANTAYLEISKAAVA

Kehvo-Väänälänrannan rantayleiskaava sijoittuu Siilinjärven lounaisosaan Pohjois-Kallaveden sekä alueen sisäjärvien rannoille. Rantayleiskaavan tarkoituksena on rantarakentamisen mitoituksen ja määrän määrittäminen sekä rakennuspaikkojen osoittaminen siten, että rakentaminen suorilla rakennusluvilla on mahdollista (MRL 72§). Tavoitteena on suunnitella alueen maankäyttö mm. luonnonympäristön, kulttuurimaiseman, alkutuotannon ja rakennetun ympäristön tarpeet huomioon ottaen ja yhteensovittaen sekä maanomistajien tasapuolisesta kohtelusta huolehtien.
Tavoitteena on osoittaa suunnittelualueelle vapaa-ajan asumista, mutta myös pysyvää asumista alueille, joille se sijainnin, liikenneyhteyksien ja palvelujen puolesta soveltuu.
Kaavatyö on alkanut luonto- ja maisemaselvitysten laatimisella kesällä 2016 ja tullut vireille maaliskuussa 2017. Kevään aikana pidetään yleisötilaisuus ja järjestetään mitoitukseen liittyvä maanomistajakysely. Rantayleiskaavatyö etenee kesällä valmisteluvaiheen kuulemiseen. Tavoiteaikataulun mukaan kaava hyväksyttäisiin vuoden 2018 alussa.

Lisätietoja antavat
kaavoituspäällikkö Timo Nenonen p. 044 7401410, yleiskaava-arkkitehti Annaelina Isola p. 044 7401465 sekä kaavanlaatija Timo Leskinen FCG Oy:stä p. 040 5089680.

Kehvo-Väänälänrannan rantayleiskaavan tausta-aineistoa:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Luontoselvitys
Rakennusinventointi

LINKKI NÄHTÄVILLÄ OLEVIIN KAAVOIHIN