Siilinjärvi » Asuminen ja rakentaminen » Kaavoitus » Yleiskaavat » Vireillä olevat yleiskaavat

Vireillä olevat yleiskaavat

KEHVO-VÄÄNÄLÄNRANTA RANTAYLEISKAAVA

Kehvo-Väänälänrannan alueella on vireillä rantayleiskaavatyö. Yleiskaava sijoittuu Siilinjärven lounaisosaan Pohjois-Kallaveden sekä alueen sisäjärvien rannoille. Kaavan tarkoituksena on rantarakentamisen mitoituksen ja määrän määrittäminen sekä rakennuspaikkojen osoittaminen siten, että rakentaminen suorilla rakennusluvilla on mahdollista (MRL 72§). Tavoitteena on suunnitella alueen maankäyttö mm. luonnonympäristön, kulttuurimaiseman, alkutuotannon ja rakennetun ympäristön tarpeet huomioon ottaen ja yhteensovittaen sekä maanomistajien tasapuolisesta kohtelusta huolehtien.
Tavoitteena on osoittaa suunnittelualueelle vapaa-ajan asumista, mutta myös pysyvää asumista alueille, joille se sijainnin, liikenneyhteyksien ja palvelujen puolesta soveltuu.
Kaavatyö on alkanut luonto- ja maisemaselvitysten laatimisella kesällä 2016. Luontoselvitystä on täydennetty tämän kevään aikana. Muinaisjäännösselvityksen maastotyöt tehdään elokuussa.
Kaavaluonnos tulee nähtäville elo-syyskuun aikana. Tällä hetkellä on käynnissä mitoitukseen liittyvä sähköinen kysely.  

Lisätietoja antavat
kaavoituspäällikkö Timo Nenonen p. 044 7401410, yleiskaava-arkkitehti Annaelina Isola p. 044 7401465 sekä kaavanlaatija Timo Leskinen FCG Oy:stä p. 040 5089680.

Kehvo-Väänälänrannan rantayleiskaavan tausta-aineistoa:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Luontoselvitys
Rakennusinventointi   
Mitoitustaulukko    
Mitoitustaulukon emätilakartta   
Kartta uudet rakennuspaikat
 

LINKKI NÄHTÄVILLÄ OLEVIIN KAAVOIHIN