Siilinjärvi » Asuminen ja rakentaminen » Kaavoitus » Nähtävillä olevia kaavoja

Nähtävillä olevia kaavoja

Tynnörinen - lämpölaitos, kaavatunnus 4631
Asemakaava, valmisteluvaihe

Siilinjärven kirkonkylän alueen kaukolämmön turvaamiseksi on käynnistetty asemakaavatyö, jonka tavoitteena on mahdollistaa uuden biopolttoaineita polttavan lämpökeskuksen sijoittuminen kirkonkylän alueelle, olemassa olevan kaukolämmön runkolinjan varteen.

Uudella lämpökeskuksella turvataan kirkonkylän alueen kaukolämmön saanti, mikäli kaukolämmön saanti Yaran Siilinjärven toimipisteen tehtailta loppuu.

Kaava-alueen sijainti:
Kaava-alue sijaitsee noin 2 kilometrin päässä Siilinjärven kirkonkylän keskustasta itään, Nilsiäntien (kt 75) varrella. Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa Nilsiäntiehen, idässä metsäalueen halki kulkevaan sähkölinjaan ja etelässä sekä lännessä Jynkänniementiehen.

Kannanottojen esittäminen:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineisto ovat nähtävillä 16.2.–19.3.2018 myös Siilinjärven kunnantalolla kaavoitustoimistossa ja pääkirjaston info-pisteessä.

Mahdolliset kannanotot on toimitettava kirjallisesti 19.3.2018 mennessä osoitteella: Siilinjärven kunta, Kunnanhallitus, PL 5, 71801 Siilinjärvi.

Lisätiedot:
Timo Nenonen, kaavoituspäällikkö, 040 740 1410
Riikka Leskinen, kaavasuunnittelija, 040 740 1403

Linkit kaava-aineistoon (pdf):

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma  
Kaavaselostus 
Kaavakartta merkintöineen ja määräyksineen  

Kehvo-Väänälänranta rantayleiskaava

Kehvo-Väänälänrannan alueella on vireillä rantayleiskaava. Yleiskaava sijoittuu Siilinjärven lounaisosaan Pohjois-Kallaveden sekä alueen sisäjärvien rannoille. Kaavan tarkoituksena on osoittaa rantarakennuspaikat siten, että rakentaminen suorilla rakennusluvilla on mahdollista (MRL 72§). Alueen maankäyttö suunnitellaan mm. luonnonympäristön, kulttuurimaiseman, alkutuotannon ja rakennetun ympäristön tarpeet huomioon ottaen ja yhteensovittaen. Maanomistajien tasapuolisesta kohtelusta huolehditaan.
Kaavaehdotuksessa alueelle osoitetaan pääasiassa uutta vapaa-ajan asumista, mutta myös pysyvää asumista, mikäli se sijainnin, liikenneyhteyksien ja palvelujen puolesta on mahdollista. Kaava-ehdotuksessa osoitetaan yhteensä 159 uutta rantarakennuspaikkaa pääasiassa yksityisten maanomistajien maille.

Kaavaehdotus on nähtävillä 2.2. – 5.3.2018. Esittelemme kaavaehdotusta yleisötilaisuudessa keskiviikkona 21.2.2018 klo 18.00 alkaen kunnantalon valtuustosalissa.

Mahdolliset kirjalliset muistutukset on toimitettava 5.3.2018 mennessä osoitteella: Siilinjärven kunnanhallitus, PL 5, 71801 Siilinjärvi tai sähköpostitse: kaavoitus@siilinjarvi.fi

Linkit kaava-aineistoon (pdf):

Yleiskaavaselostus 29.1.2018 ja liitteet 1-3c 
Kaavakartta lehti 1  
Kaavakartta lehti 2   
Kaavakartta lehti 3   
Kaavakartta lehti 4 
Merkinnät ja määräykset

Tausta-aineisto (pdf):

Luontoselvitys 110118  
Luo-merkinnät ja metsät, muistio   
Liito-oravaselvitys 02122017  
Kulttuuriympäristöselvitys raportti +  
Kartta I - II ja maisemat   
Muinaisjäännösinventointi 2017  
Muinaisjäännökset työneuvottelu, muistio  
Emätilakartta  
Emätilaselvityksen mitoitustaulukko 

Lisätiedot:
Annaelina Isola, yleiskaava-arkkitehti 044 740 1465
Timo Nenonen, kaavoituspäällikkö 044 740 1410


LINKKI VIREILLÄ OLEVIIN ASEMAKAAVOIHIN  

LINKKI VIREILLÄ OLEVIIN YLEISKAAVOIHIN