Siilinjärvi » Asuminen ja rakentaminen » Kaavoitus » Nähtävillä olevia kaavoja

Nähtävillä olevia kaavoja

Ahmo, kortteli 3109
Asemakaavan muutos, kaavatunnus 749 3102.

Asemakaavalla muodostetaan olevaa Ahmon asuinaluetta täydentävä kahden asuinpientalorakennuspaikan kokonaisuus noin 80:lle asukkaalle, sekä osoitetaan aluetta palveleva virkistysalue.

Alue sijoittuu entisen Ahmon jäteaseman ja varikon alueelle sekä sitä ympäröivälle virkistysalueelle vajaan kilometrin etäisyydelle kuntakeskuksesta koilliseen. Pohjoisen puolella aluetta rajaavat Myyränpolun omakoti- ja rivitalotontit, etelän puolella Välikujan ja Parolankierron omakotitontit ja lännessä Ahmontie. Idässä kaava-alueen raja kulkee leikkikentän itäpuolella.


Kunnanhallitus on kokouksessaan 20.11.2017 päättänyt kaavatyön vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman, sekä kaavan valmisteluaineiston asettamisesta nähtäville 24.11. – 27.12.2017.


Mielipiteiden esittäminen
Mahdolliset mielipiteet on toimitettava kirjallisesti 27.12.2017 mennessä osoitteella: Siilinjärven kunta, Kunnanhallitus, PL5, 71801 Siilinjärvi tai sähköpostilla osoitteeseen kaavoitus@siilinjarvi.fi

Linkit kaava-aineistoon (pdf):

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma     
Kaavakarttaluonnos merkintöineen ja määräyksineen
Kaavaselostus    
Meluselvitys


Lisätiedot:
Erja Soranta, kaavasuunnittelija 044 740 1408
Timo Nenonen, kaavoituspäällikkö 044 740 1410


LINKKI VIREILLÄ OLEVIIN ASEMAKAAVOIHIN  

LINKKI VIREILLÄ OLEVIIN YLEISKAAVOIHIN