Maakuntakaava

Maakuntakaava (entinen seutukaava) on yleispiirteinen maakunnan alueidenkäyttösuunnitelma, jonka lähtökohtana ovat maakuntasuunnitelman tavoitteet ja strategiat. Siinä esitetään alueidenkäytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet ja osoitetaan maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisia alueita. Maakuntakaavassa käsitellään vain koko maakuntaa, seutukuntia tai useampia kuntia koskevia vaikutuksia ja tarpeita. Maakuntakaavan aikatähtäys on 10-20 vuotta. 

Maakuntakaavoituksesta Pohjois-Savossa vastaa Pohjois-Savon liitto. Siilinjärven kunnan alueella on voimassa seuraava maakuntakaava:

Kuopion seudun maakuntakaava on vahvistettu ympäristöministeriössä 3.7.2008 Kuopion, Siilinjärven, Karttulan ja Maaningan kuntien alueille. Kaavalla on kumottu aikaisemmin voimassa olleet seutukaavat.

Linkki Kuopion seudun maakuntakaavan aineistoihin

Pohjois-Savon maakuntakaava 2030 on on vahvistettu ympäristöministeriössä 7.12.2011. Kaavatyön yhteydessä on tehty tarvittavat muutokset ja lisäykset myös Kuopion seudun maakuntakaavaan.

Linkki Pohjois-Savon maakuntakaavan aineistoihin  

Pohjois-Savon tuulivoimamaakuntakaava on vahvistettu ympäristöministeriössä 15.1.2014. Siilinjärvelle ei ole osoitettu potentiaalisia tuulivoima-alueita. Kaavatyön yhteydessä on tehty muutos Kuopion lentoaseman melualueeseen 2010 meluselvityksen mukaisesti, sekä tarkistettu melualueelle sijoittuvia maankäyttövarauksia.

Linkki Pohjois-Savon tuulivoimamaakuntakaavan aineistoihin

Pohjois-Savon kaupan maakuntakaava 2030
on vahvistettu ympäristöministeriössä 1.6.2016. Maakuntakaavassa on ratkaistu Pohjois-Savon kaupallinen palveluverkko sisältäen keskustatoimintojen alueet ja seudullisesti merkittävät vähittäiskaupan suuryksiköt. Lisäksi kaavassa on päivitetty voimassa olevia maakuntakaavoja Etelä-Konneveden kansallispuiston, Tervalamminvuoren tuulivoima-alueen, työpaikka-alueiden sekä Seveso II -direktiivin mukaisten konsultointivyöhykkeiden osalta. Maakuntakaavan väestötavoite vuodelle 2030 on Pohjois-Savossa 260 000 asukasta.

Linkki Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavan aineistoihin.