Siilinjärvi » Asuminen ja rakentaminen » Kaavoitus » Kaavoituskatsaus 2017

28.03.2017 | Kaavoituskatsaus 2017

Kaavoituskatsauksessa esitellään Siilinjärvellä valmisteilla olevat sekä lähiaikoina vireille tulevat kaavatyöt. Muut tekeillä olevat maankäyttöön liittyvät suunnitelmat esitellään lyhyesti. Kaavoituskatsauksen tavoitteena on myös tehdä kaavatyötä tutuksi sekä parantaa kuntalaisten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa kaavoitukseen.

Maankäyttö- ja rakennuslaissa velvoitetaan kuntaa laatimaan vähintään kerran vuodessa kaavoituskatsauksen (MRL 7 §). Kunnanhallitus hyväksyi kaavoituskatsauksen ja -ohjelman vuodelle 2017 kokouksessaan 27.03.2017.

Kaavoituskatsaus 2017