Asemakaavat

Asemakaava laaditaan alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä varten. Asemakaavalla osoitetaan tarpeelliset alueet eri käyttötarkoituksiin ja ohjataan rakentamista ja muuta maankäyttöä paikallisten olosuhteiden, kaupunki- ja maisemakuvan, hyvän rakentamistavan, olemassa olevan rakennuskannan käytön edistämisen ja kaavan muun ohajustavoitteiden edellyttämällä tavalla.

Vuoteen 2000 saakka kaupungeissa oli asemakaava ja kunnissa rakennuskaava. Vuoden 2000 alusta lukien vanhatkin rakennuskaavat ovat voimassa asemakaavoina.

Vanhat rantakaavat ovat nykyisin voimassa ranta-asemakaavoina.

Kaavoitustilanne

Ensimmäiset rakennuskaavat Siilinjärvellä on vahvistettu vuonna 1974. Vuoden 2014 lopussa asemakaavoitettua aluetta oli kaikkiaan 1 601 hehtaaria.

Ranta-asemakaavoja on Siilinjärvellä voimassa kolme:

  • Kuivaniemi 1976
  • Paasisalo 1978, muutettu osittain 2012
  • Kehvonsalon kartano 2011

Voimassa olevat asemakaavat ja ajantasa-asemakaava

Kaikki Siilinjärvellä voimassa olevat asemakaavat löytyvät karttapalvelusta http://karttapalvelu.siilinjarvi.fi/