Jätehuolto

Jätehuollon järjestelyt perustuvat jätelakiin ja kunnallisiin jätehuoltomääräyksiin. Jätehuollon palvelutehtävät, kuten mm. jätteen kuljetuksen, keräilyn ja käsittelyn järjestämisen hoitaa kuntien omistama jätehuoltoyhtiö Jätekukko Oy. Yhtiön Kuopion jätekeskuksessa otetaan vastaan hyödynnettäviä jätteitä, valmistetaan murskaamalla ja seulomalla jäteperäistä polttoainetta ja siellä on myös yhdyskuntajätteen loppusijoitusalue.

Jätehuollon järjestämisen viranomaistehtävät hoitaa Savo-Pielisen jätelautakunta, jonka vastuukunta on Kuopion kaupunki. Jätehuollon järjestämisen viranomaistehtäviin kuuluvat muun muassa

  • jätehuollon järjestämisen ohjaus ja valvonta
  • jätetaksan ja jätehuoltomääräysten hyväksyminen
  • jätemaksujen maksuunpano, maksuja koskevista muistutuksista päättäminen, maksujen kohtuullistaminen ja päätökset perimättä jättämisestä
  • poikkeukset jätehuoltomääräyksistä, mm. jäteastian tyhjennysvälistä, jäteastian tyypistä ja keräilyvälineiden sijoittamisesta
  • sako- ja umpikaivolietteiden käsittelyhinnoista päättäminen

Kunta hoitaa romuajoneuvojen siirrot ja Säyneenjoen maankaatopaikan, jossa vastaanotetaan maa-aineksia, kantoja ja puutarhajätteitä.

Lajittelun ABC

Ajankohtaista

Hinnasto 1.1.2017 alkaen.

Jätehuollon palvelutaso vuoteen 2015 Savo-Pielisen alueella.

Ekopisteet

Jätekukko Oy:n ekopisteet

Rinki-ekopisteet (kartonkipakkaukset, lasipakkaukset, metalli, muovikassit ja -pakkaukset, paperi, vaatteet; vaihtelee eri pisteissä)

Yhteystiedot

Jätekukko Oy (jätteen kuljetus)
Asiakaspalvelu
puh. 017 368 0152
Sähköposti:
asiakaspalvelu@jatekukko.fi

Siilinjärven Pikkukukko lajitteluasema
Teollisuustie 5

Avoinna
maanantaina klo 8-16
keskiviikkona klo 10-18
perjantaina klo 10-18

Savo-Pielisen jätelautakunta
Kuopion kaupunki
PL 1097 (Suokatu 42)
70111 Kuopio
jatelautakunta@kuopio.fi
puh. 017 185 668
fax. 017 185 309