Siilinjärvi » Tiesuunnitelma hyväksytty

24.04.2018 | Tiesuunnitelma hyväksytty

Liikennevirasto on päätöksellään LIVI/6532/04.01.01/2017, 13.4.2018 hyväksynyt tiesuunnitelman:
 
Valtatie 9, kevyen liikenteen väylä välillä Jännemäentie-Uuhilahdentie

Päätös ja sen perusteena olevat asiakirjat valitusosoituksineen ovat jäljennöksinä nähtävänä 30 päivää 27.4. – 28.5.2018 Siilinjärven kunnan kaavoitustoimistossa, osoitteessa Kasurilantie 1.

Laki yleisistä teistä 103 § 1 mom.

Lisätietoja suunnitelmasta antaa Maarit Kauppinen Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta, puh. 0295 026 726. Jäljennöksen Liikenneviraston hyväksymispäätöksestä ja suunnitelmapiirustuksista voi tilata puhelimella 0295 026 726, tai osoitteella: Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kallanranta 11, 70101 KUOPIO.


Siilinjärvi 26.4.2018
Kunnanhallitus