Siilinjärvi » Juurusveden yhteistarkkailua ja Yara Suomi Oy:n latvavesien tarkkailua koskevien suunnitelmien hyväksyminen tarkkailuohjelmiksi

25.08.2017 | Juurusveden yhteistarkkailua ja Yara Suomi Oy:n latvavesien tarkkailua koskevien suunnitelmien hyväksyminen tarkkailuohjelmiksi

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 25.8.2017 antanut päätöksen koskien Juurusveden yhteistarkkailun ja Yara Suomi Oy:n latvavesitarkkailun ohjelmien päivittämistä.
Päätös on nähtävänä oikaisuvaatimusajan Siilinjärven kunnanvirastossa, Kasurilantie 1, 71800 Siilinjärvi ja Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksessa, Kallanranta 11, 70101 Kuopio, sekä verkkosivuilla osoitteessa http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset.

Asiakirjojen nähtävillä olo
Päätös on nähtävillä kuulutusajan 25.8.2017 – 25.9.2017 Siilinjärven kunnantalolla ja Pohjois-Savon ELY-keskuksessa sekä ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset (valitse aluevalinnaksi Pohjois-Savo).

Muutoksenhaku
Tähän päätökseen voi hakea oikaisua Itä-Suomen aluehallintovirastolta päätöksen liitteenä olevan oikaisuvaatimusosoituksen mukaisesti. Määräaika oikaisuvaatimuksen jättämiseksi päätöksestä päättyy 25.9.2017.

Itä-Suomen aluehallintoviraston yhteystiedot:
Osoite: Itä-Suomen aluehallintovirasto, PL 50, 50101 Mikkeli
Puhelin:  0295 016 800
Telekopio:  017 580 8690
Sähköposti:  kirjaamo.ita(at)avi.fi
Virka-aika:  ma-pe klo 8.00-16.15

Lisätietoja  
Limnologi Taina Hammar 0295 026 782, taina.hammar@ely-keskus.fi

Tarkkailupäätös
Juurusveden tarkkailuohjelma
Latvavesien tarkkailuohjelma