Siilinjärvi » ELY-keskuksen päätös Vesilain (587/2011) 3 luvun 15 §:n mukaisesta kalatalous¬maksun käyttö¬suunnitelman vahvistamisesta

19.02.2018 | ELY-keskuksen päätös Vesilain (587/2011) 3 luvun 15 §:n mukaisesta kalatalous¬maksun käyttö¬suunnitelman vahvistamisesta

Kuulutus

Päätös; Sibelco Nordic Oy Nilsiän Kvartsin kaivos

Päätös; Kuopion Energia Oy Kaijanpään- ja Konttimäenalussuon turvetuotanto