Siilinjärvi » Ranta-asemakaavan kumoaminen vireillä

19.12.2017 | Ranta-asemakaavan kumoaminen vireillä

Kehvonsalon kartanon ranta-asemakaavan kumoaminen
Kunnassa on vireillä maanomistajan toimeksiannosta ranta-asemakaavan kumoaminen Kehvon kylän Niittylahden tilalla RN:o 2:72.

Kannanottojen esittäminen
Konsultin laatima valmisteluaineisto on nähtävillä kunnantalolla kaavoitustoimistossa ja kunnan internetsivuilla 29.12.2017-22.1.2018. Sitä koskevia kannanottoja voi esittää 22.1.2018 mennessä kirjallisesti osoitteella: Siilinjärven kunnanhallitus, PL 5, 71801 Siilinjärvi.

Lisätiedot
Kunta: Timo Nenonen 044 7401 410
Maankäytönsuunnittelu Kaavaharju: Jorma Harju 044 5963 111

Siilinjärvi 28.12.2017    
Kunnanhallitus