Siilinjärvi » Asemakaavatyö vireillä

21.11.2017 | Asemakaavatyö vireillä

AHMO, asemakaavan muutos, kortteli 3109
Asemakaavalla määritellään Ahmon asuinaluetta täydentävä asuinpientaloalue sekä sitä palvelevat virkistys- ja erityisalueet.

Kannanottojen esittäminen
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineisto ovat nähtävillä 24.11.–27.12.2017 Siilinjärven kunnantalolla kaavoitustoimistossa, pääkirjaston info-pisteessä sekä Siilinjärven kunnan www-sivuilla. Mahdolliset kannanotot on toimitettava kirjallisesti 27.12.2017 mennessä osoitteella: Siilinjärven kunta, Kunnanhallitus, PL 5, 71801 Siilinjärvi.

Lisätiedot
Timo Nenonen, kaavoituspäällikkö, 040 740 1410
Erja Soranta, kaavasuunnittelija, 040 740 1408

Siilinjärvi 23.11.2017
Kunnanhallitus