Siilinjärvi » Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös nähtävillä

15.11.2017 | Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös nähtävillä

Kuntalain 142 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Itä-Suomen hallinto-oikeus on 13.11.2017 antanut seuraavan päätöksen:

Päätös nro 17/0250/4 Dno 02726/15/2299 Siilinjärven kunnanhallituksen päätöksestä 16.11.2015 § 193 tehtyyn valitukseen jolla kunnanhallitus on hylännyt oikaisuvaatimuksen koskien yritysasiamiehen yleispäätöstä §2/2015 / Peltojen vuokraaminen v. 2016 – 2020.
 
Hallinto-oikeus hylkää valituksen.

Hallinto-oikeuden päätös valitusosoituksineen pidetään yleisesti nähtävänä Siilinjärven kunnanviraston kirjaamossa virka-aikana muutoksenhakuajan, joka on 30 päivää tiedoksisaantipäivästä, kuulutuksen julkaisupäivää lukuun ottamatta.

Siilinjärvellä 15.11.2017

Siilinjärven kunnanhallitus