Siilinjärvi » Pyöreälahden vesi- ja viemärilaitoksen toiminta-alueen laajennuksen suunnitelma

12.05.2017 | Pyöreälahden vesi- ja viemärilaitoksen toiminta-alueen laajennuksen suunnitelma

Siilinjärven kunnan tekninen lautakunta asettaa nähtäväksi Pyöreälahden vesi- ja viemärilaitoksen toiminta-alueen laajennuksen suunnitelma-asiakirjat 11. - 25.5.2017 väliseksi ajaksi.

Muistutukset suunnitelmia vastaan on esitettävä kirjallisena, tekniselle lautakunnan osoitettuna os. PL 5, 71801 Siilinjärvi ennen nähtävillä oloajan päättymistä eli viimeistään 25.5.2017.

Siilinjärvellä 11.5.2017

Tekninen lautakunta

Kartta