Siilinjärvi » Asemakaavatyö vireillä / Taivallahti, Nakertaja, Mäntymäki, korttelit 2205, 2251-2266

11.04.2017 | Asemakaavatyö vireillä / Taivallahti, Nakertaja, Mäntymäki, korttelit 2205, 2251-2266

Asemakaava ja asemakaavan muutos, kaavatunnus 749 2250

Asemakaavalla määritellään Taivallahteen uusi pientaloalue asumiseen, jolle on mahdollista sijoittaa päiväkoti. Elinkeinorakentamiseen osoitetaan Lujabetonin tuotantolaitoksen lisäksi uusia rakennuspaikkoja. Asemakaavaluonnoksesta on nähtävillä kaksi vaihtoehtoa, joista toisessa Savon Voiman voimalinjalle esitetään uutta sijoituspaikkaa.

Kannanottojen esittäminen
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineisto ovat nähtävillä 13.4.-12.5.2017 Siilinjärven kunnantalolla kaavoitustoimistossa, pääkirjaston info-pisteessä sekä Siilinjärven kunnan www-sivuilla. Mahdolliset kannanotot on toimitettava kirjallisesti 12.5.2017 mennessä osoitteella: Siilinjärven kunta, Kunnanhallitus, PL 5, 71801 Siilinjärvi.

Lisätiedot
Timo Nenonen, kaavoituspäällikkö, 040 740 1410
Erja Soranta, kaavasuunnittelija, 040 740 1408

Siilinjärvi 12.4.2017    
Kunnanhallitus