Siilinjärvi » 2017-02-22-finterveystutkimus-siilinjarvella

22.02.2017 | FinTerveys-tutkimus tulee Siilinjärvelle

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos toteuttaa parhaillaan koko maan kattavaa FinTerveys-tutkimusta. Tutkimusryhmät kiertävät 50 paikkakunnalla.

Siilinjärvellä tutkimus toteutetaan 6.3.–13.3.2017. Tutkimukseen on kutsuttu Siilinjärveltä 172 henkilöä.

FinTerveys-tutkimuksen tavoitteena on tuottaa ajankohtaista tietoa Suomessa asuvien aikuisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä niihin vaikuttavista tekijöistä. Tutkimukseen sisältyy terveystarkastus ja kyselylomakkeita. Osa kutsutuista on valittu myös ravintohaastatteluun tai liikunta- ja unimittauksiin.

Tutkittavat on valittu satunnaisotoksella Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmästä. Tutkimukseen kutsutaan noin 10 000 yli 18-vuotiasta henkilöä eri puolilta Suomea. Luotettavien tietojen saamiseksi on tärkeää, että jokainen kutsuttu osallistuu tutkimukseen.

Lisätiedot: www.thl.fi/finterveys ja tutkimuksen koordinaattori, tutkimuspäällikkö Katja Borodulin, puh. 029 5248569, katja.borodulin(at)thl.fi