Siilinjärvi » 2017-02-14-kuntavaalit2017-ehdokashakemusten-vastaanotto

19.02.2017 | Kuntavaalit 2017: ehdokasasetteluasiakirjojen vastaanotto

Valtuutettujen lukumäärä

Siilinjärven kunnassa 9. päivänä huhtikuuta 2017 toimitettavissa kuntavaaleissa valitaan kunnanvaltuustoon 1. päivänä kesäkuuta 2017 alkavaksi toimikaudeksi 43 valtuutettua.

Valtuutetuille valitaan varavaltuutettuja jokaisen kuntavaaleissa esiintyneen vaaliliiton, puolueen ja yhteislistan ensimmäisistä valitsematta jääneistä ehdokkaista sama määrä kuin valtuutettuja, kuitenkin vähintään kaksi. Yhteislistan ulkopuolella olleen valitsijayhdistyksen ehdokkaana valitulla valtuutetulla ei ole varavaltuutettua.

Ehdokasasetteluasiakirjojen vastaanotto

Puolueen, yhteislistan tai valitsijayhdistyksen vaaliasiamiehen on annettava ehdokashakemus liitteineen Siilinjärven kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 28. päivänä helmikuuta 2017 ennen kello 16:00. Mahdollinen ilmoitus vaaliliitosta tai yhteislistasta on annettava samanaikaisesti ehdokashakemuksen kanssa.

Ehdokashakemuksia sekä ilmoituksia vaaliliitoista ja yhteislistoista vastaanotetaan Siilinjärven kunnantalolla (Kasurilantie 1) kunnanhallituksen kokoushuoneessa maanantaina 27.2.2017 kello 12:00–13:30 ja tiistaina 28.2.2017 kello 14:00–16:00.

Valitsijayhdistysten ja yhteislistojen asiamiesten sekä puolueiden vaaliasiamiesten on tarvittaessa täydennettävä ja oikaistava keskusvaalilautakunnalle jätetyt asiakirjat viimeistään keskiviikkona 8.3.2017 ennen kello 16:00. Vaaliasiamiehen on viimeistään torstaina 9.3.2017 ennen kello 12:00 tehtävä ehdokashakemuksen peruutus sellaisen puolueen tai valitsijayhdistyksen osalta, jonka ilmoitusta vaaliliittoon tai yhteislistaan liittymisestä ei ole hyväksytty.

Asiakirjat voi lähettää myös postitse osoitteella Siilinjärven kunnan keskusvaalilautakunta, PL 5, 71801 Siilinjärvi. Tällöin asiakirjojen lähettäjä vastaa siitä, että asiakirjat ovat perillä edellä mainittuihin määräaikoihin mennessä.

Siilinjärvellä 13.2.2017
Siilinjärven kunnan keskusvaalilautakunta